Firma Profilimiz & Hakkımızda Firmamız Şenyüz İthalat İhracat Gıda Yayın İnşaat ve Tic.Ltd. Şti. olarak 26.12.2002 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 20.03.2007 tarihinde, yeni bir kimlik oluşturarak, Platin Lojistik Makine İnşaat Danışmanlık Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti.adı altında faaliyetlerine devam etmektedir ve o tarihten bugüne kadar faaliyet kollarını genişleterek büyümesini sürdürmüştür.
Firmamızın ana faaliyet kolları proje, inşaat, ithalat, ihracat,taahhüt ve danışmanlık üzerinedir.

Firmamız proje ve danışmanlık hizmetleri verirken bu konuda eğitimli teknik personeli ile yapılan çalışmaları yakından takip etmekte, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak uygulama aşamasında da müşterilerine teknik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık hizmeti, kurumun yönetici ve yetkili birimleri ile görüşülerek ve tartışılarak gerçekleştirilen stratejik bir çalışma şeklidir. Kurumun tümü veya belirli bir alanı ile ilgili sıkıntı veya gelişme ihtiyacı belirlenir. Gerekli yapılanma, sistem çalışmaları veya eğitim ihtiyaçları tesbit edilerek; kurum yönetim, organizasyon, iletişim veya diğer alanlara ait yapılması gerekli organizasyon çalışmaları belirlenir. Bu arada gerekli tavsiyelerde bulunulur.

Danışmanlık çalışmaları, kurum içinde gözlem, görüşme ve bazen de çeşitli birimlere ait şema veya belgelerin incelenmesini de içine alan bir genel değerlendirmeye ihtiyaç duyabilir.

Danışmanlık yapılacak konular, yöneticiler ve iş sahipleri ile derinlemesine ele alınır ve tartışmalı bir biçimde yapılan görüşmelerden sonra, gerekli olan düzenlemeler hakkında rapor verilir.

Proje Çalışmaları
Proje çalışmaları, öncelikle kurumun çeşitli yönleriyle tanınması ve kurum yönetiminin firmanın ihtiyaç ve taleplerine ait bilgilerin alınmasıyla başlar. Danışmanlığımız; öncelikle firmayı ve firma yönetimi tanımak ve onlarla iyi şekilde anlamayı hedef alır.

Firmada veya kurumda, önce kurumun analizi yapılır. Bu analiz, kurumun hedefleri, stratejisi, imkanları ve çalışma sistemi ile ilgili çok yönlü bilgilerin toplanmasından sonra gerçekleşir. Kurumsal analiz, kurumsal yapının; iyi veya yetersiz yönleriyle net bir fotoğrafını verir.

Bu analizde, yönetici grupları ve personel gruplarının her birinden örneklem alınarak, kurumun onlarca nasıl tanındığı ve sistemli bir yapıya nasıl gidilebileceğine görüşlerin toplanması ve proje grubu tarafından yapılan yorumları yer alır.

Kurum veya firmanın değerlendirilmesinden sonra; kurumsal yapıdaki eksiklikler ve bunların giderilmesi ile ilgili, ne tür projeler yapılacağı belirlenir. Kurumda iş ve görev tanımları, iş süreçlerinin ölçülmesi ve performans değerleme gibi çalışmalar planlanır.

Kurumun veya şirketin, müşteri ilişkileri veya piyasadaki yeri araştırılarak; müşteri veya halk kitlelerinden ; ürün, hizmet veya kurumsal imaj çerçevesinde bilgi ve materyal toplanır.

Firmanın çalışma alanına ve kurumsal yapısının gelişmişliğine bağlı olarak; insan kaynakları sistemi, halkla ilişkiler etkinliği, kariyer yönetimi veya satış ve pazarlama, finans ve bütçe planlaması gibi ihtisas alanı ile ilgili ileri derecedeki projeler sunulabilir.

Firmanın hizmet, üretim, satış veya her bir faktörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, araştırma ve yenilik çerçevesinde araştırmalar yapılır ve şirket veya kurum aktivitelerinin hangi etkinlik seviyesinde olduğu belirlenir.