Projelerde danışmanlık stratejisi Platin danışmanlık; kurum ve firmalardaki çalışmalarında; bilgi toplama, alternatif veriler sunma, mevcut sistemin aksaklıklarını belirleme, yeni yaklaşım ve sistemler teklif etme. Kurum içinden ve kurum dışından veri toplama. Halk ve müşteri kitlelerinin görüş ve isteklerini belirleme gibi çalışmaları yürütür.

Bütün bu çalışmalar; bilgi toplama ve araştırma yapma, bu bilgileri analiz etme, mevcut sistem veya yöneticilerin ihtiyaç duyduğu yeni organizasyonları belirleme ve sistemin ihtiyaç duyduğu diğer faktörlerin en uygun nitelik ve pozisyonda çalışmaları gerektiğini belirleme çevresinde toplanmaktadır.

Danışmanlığımız, bütün bu çalışmaları yaparken; çalışacağı kurumdaki yöneticilerle işbirliği yapmak, onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak ve onlarla bir “takım mantığı” içinde çalışmayı hedeflemektedir.

Firmamız inşaat uygulamalarında yapmış olduğu her türlü imalata kullanıcı hatası dışında 10 yıl garanti vermektedir.

Deneyimli teknik kadrosunu genişleterek 2007 yılında yurt dışına açılmış, yurt dışındaki üreticiler ile temasa geçmiş ve temsilcilikler almıştır. Halen bu konuda atılımlarını devam ettirmektedir. Firmamız bu firmalarla Türkiye’de ortak çalışmalar yapmak için altyapı hazırlığını sürdürmektedir.

Danışmanlık Formu